Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Zamówienia

Zamówienia przyjmujemy wyłącznie mailowo.

Książki oraz czasopismo Problems of Forensic Sciences zamawiać można pisząc na adres:

wydawnictwo@ies.krakow.pl

 

Kontakt:

Instytut Ekspertyz Sądowych
ul. Westerplatte 9
31-033 Kraków
fax (+48 12) 422-38-50

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu (+48 12) 61 85 726

 

Paragraf na Drodze:

Instytut Ekspertyz Sądowych
ul. Westerplatte 9
31-033 Kraków
fax (+48 12) 422 38 50
e-mail: paragraf@ies.krakow.pl

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu (+48 12) 61 85 722 lub 61 85 724