Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Archiwum katyńskie doktora Robla

Grudzień 24th, 2019 Wpisane w Historia
archiwum_katynskie_MONT_MIEKKA-net Tomasz Dziedzic
Archiwum katyńskie doktora Robla
Wydanie 1ISBN
Cena 40 zł

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych powstała nowa publikacja „Archiwum katyńskie doktora Robla”. Niniejsze opracowanie ujawnia jedną z najskuteczniej strzeżonych tajemnic w najnowszej historii Polski. Przedstawia dzieje powstania i odnalezienia tzw. Archiwum Robla, czyli dokumentacji opisującej przedmioty wydobyte z grobów katyńskich, ukrytej na strychu Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Autor odkrywa kulisy pracy biegłych sądowych oraz konspiracyjnej działalności podziemia niepodległościowego, zmierzającej do zabezpieczenia dowodów w sprawie Katynia. Prezentuje także koleje życia dr Jana Zygmunta Robla, którego specjalistyczna wiedza i talent organizacyjny przyczyniły się do powstania i przetrwania tytułowego Archiwum.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.