Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Rodzina w sytuacji okołorozwodowej

Styczeń 16th, 2019 Wpisane w Książki, Psychologia
Rodzina w sytuacji okolorozwodowej - okladka www311netA Alicja Czerederecka (red.)

Rodzina w sytuacji okołorozwodowej
ISBN 978-83-87425-69-2
Cena: 70 zł (w cenie zawarty jest koszt wysyłki)

Książka obejmuje żywo dyskutowane w ostatnich latach tematy, z których zwłaszcza dwa – opieka (piecza) naprzemienna oraz izolowanie dziecka od drugiego z rodziców w ostrym konflikcie rodzicielskim (alienacja rodzicielska) – wywołują liczne kontrowersje. Brakuje polskich publikacji i badań na ten temat, a przedstawiciele skrajnych stanowisk wybiórczo przytaczają argumenty pochodzące z literatury obcej dla udowodnienia swoich racji. Autorzy stawiają sobie za cel przybliżenie współczesnej wiedzy z tego zakresu biegłym psychologom i pedagogom, sędziom i innym prawnikom zajmującym się problematyką rodzinną i opiekuńczą, a także innym specjalistom zaangażowanym w pomoc dla rodziny rozbitej.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.