Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

Listopad 16th, 2015 Wpisane w Kryminalistyka, Książki
Mikroslady_okladka_www Janina Zięba-Palus (red.)

Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

ISBN 978-83-87425-29-6

 

Cena: 45 zł + koszty wysyłki

W publikacji pokazano, jak badania fizykochemiczne umożliwiają analizę różnych śladów i na jakie pytania dostarczają odpowiedzi. Zwrócono uwagę, że ich  wyniki prowadzą zazwyczaj do identyfikacji grupowej, co jest zrozumiałe z uwagi na seryjną produkcję, a więc podobny skład, wielu badanych materiałów, np. lakierów, szkła, włókien, wyrobów ropopochodnych czy materiałów wybuchowych. Dlatego ekspert winien stosować metody matematyczne do oceny wyników swych badań, oszacowania wielkości błędu pomiarowego oraz interpretacji ewentualnych różnic, obserwowanych pomiędzy porównywanymi materiałami (ślad vs materiał porównawczy pobrany od podejrzanego czy oskarżonego). Oprócz wymienionych śladów kontaktowych w książce uwzględniono również materiały wchodzące w skład kwestionowanych dokumentów, tj. materiały pisarskie i sam papier. Jest oczywiste, że ich ilość, jaką dysponuje biegły w trakcie prowadzonych badań, jest znacznie większa niż „zwykłych” mikrośladów, co ułatwia prowadzenie analizy, niemniej priorytetem jest, aby w jej toku nie doszło do ich uszkodzenia. Dlatego też w przypadku takich materiałów stosuje się przede wszystkim  tzw. nieniszczące techniki badawcze, bazując na mikropróbkach pobranych z linii pisma czy papieru.

Wszyscy autorzy chcieliby, aby niniejsza publikacja była przydatna prawnikom (zleceniodawcom ekspertyz) i przyczyniła się do lepszej współpracy na linii biegli − przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Wprawdzie niektóre rozdziały lub części tej książki mogą się wydawać  trudniejsze do przyswojenia, niemniej starano się unikać, o ile było to możliwe, omawiania wszelkich zawiłości i implikacji metod badawczych oraz stosowania specjalistycznej terminologii naukowej na rzecz logicznego, przystępnie przedstawionego rozumowania ilustrowanego przejrzystymi wykresami i rycinami. Autorzy mają nadzieję, że zapoznanie się z zawartością książki pomoże praktykom wymiaru sprawiedliwości w przezwyciężeniu trudności we wzajemnej komunikacji, a omówione przykłady z praktyki zachęcą do zlecania badań fizykochemicznych w tych sprawach, w których mikroślady i materiały pisarsko-papiernicze są prawdziwym źródłem informacji o zdarzeniu, a zarazem wartościowym dowodem w postępowaniach: przygotowawczym i sądowym.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.