Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Wiarygodność strukturalna rekonstrukcji wypadków drogowych

Maj 30th, 2017 Wpisane w Wypadki Drogowe
Wach-Wiarygodnosc_okladka Wojciech Wach

Wiarygodność strukturalna rekonstrukcji wypadków drogowych

ISBN 83-87425-14-1

 

Cena: 60 zł (+ wysyłka)

Rekonstrukcja wypadków drogowych podlega ocenie w sensie wiarygodności określonego systemu działań technicznych. Zaproponowano sformalizowaną koncepcję wiarygodności rekonstrukcji jako struktury, którą zdefiniowano za pomocą teorii prawdopodobieństwa warunkowego i sieci Bayesa. Wiarygod­ność rekonstrukcji w najprostszym ujęciu, to prawdopodobieństwo tego, że rekonstrukcja jest prawdziwa. Niepewność jest cechą elementarnej analizy, natomiast wiarygodność cechą uwzględniającą także kontekst. Opisano naj­częściej stosowane w rekonstrukcji wypadków modele zderzeń i dynamiki pojazdu oraz przedstawiono przykłady.
Model wiarygodności strukturalnej rekonstrukcji wypadku pozwala opisać zja­wisko, które jest nagminnie mylone z niepewnością obliczeń i pozwala rozróżnić rzeczywiste od pozornych problemów na linii ekspert – odbiorca. Praca pomija aspekt niezawisłej oceny wiarygodności ekspertyzy przez zleceniodawcę (np. sąd).

Zagadnienia:

  • Wstęp: wypadek drogowy, rekonstrukcja, ekspertyza, pojęcie „wiarygod­ność”, przegląd literatury, cel pracy 
  • Prawdopodobieństwo 
  • Charakterystyka rekonstrukcji wypadku 
  • Niepewność i wiarygodność rekonstrukcji 
  • Definicja wiarygodności strukturalnej rekonstrukcji 
  • Modele matematyczne zderzeń i dynamiki pojazdu, programy symulacyjne 
  • Przykłady: modelowanie podukładów, analiza wiarygodności rekonstrukcji, ocena hipotez w sensie prawdopodobieństwa warunkowego 

 

Zamówienia na książkę należy przesłać na adres:

Instytut Ekspertyz Sądowych
Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej
ul. Westerplatte 9
31-033 Kraków

e-mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.