Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska

Wrzesień 18th, 2012 Wpisane w Zagadnienia Prawne
Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska2001, s. 253
ISBN 83-87425-60-5

 

NAKŁAD WYCZERPANY

Spis treści
Wykaz dokonań naukowych Profesora Tadeusza Hanauska VII
Andrzej Szwarc, Zamiast wstępu 3
Jan Woleński, Siedem złotych pytań w świetle filozofii nauki 9
Mirosław Owoc, Myśl jest bronią 16
Jan Musil, Česká a polská kriminalistika – historické kontakty 24
Brunon Hołyst, Osiągnięcia techniki kryminalistycznej u progu XXI wieku 35
Mieczyslaw Goc, Perspektywy rozwoju technicznych badari kryminalistycznych 48
Hubert Kołecki, Dowód identycznosci nie jest dowodem aktywności 61
Jan Jarosz, Ekspertyza ogólnokryminalistyczna? 69
Karol Sławik, Taktyka wykrywania w pracach Profesora Tadeusza Hanauska 81
Kazimiera Juszka, Wersja nieprawdopodobna 87
Mariusz Kulicki, Wybrane kryminalistyczne problemy współczesnej broni strzeleckiej 91
Tadeusz Widła, Ekspertyza pismoznawcza jako dowód naukowy 99
Anna Koziczak, Nauka w badaniach dokumentów 106
Antoni Feluś, Pobranie materiału porównawczego do ekspertyzy pisma ręcznego 112
Stanisław Pikulski, Wybrane zagadnienia z problematyki badan dokumentów w swietle, praktyki laboratoriów kryminalistycznych policji120
Jan Widacki, Badania poligraficzne w ocenie osoby badanej. Przyczynek do dyskusji na temat dopuszczalnosci stosowaniu poligrafu w polskim procesie karnym 127
Józef Wójcikiewicz, Okazanie osoby: pół wieku pózniej 133
Krzysztof Krajewski, Kryminologia a kryminalistyka 146
Andrzej Gaberle, Kryminologia wobec przestępczosci 155
Janina Blachut, Płeć a przestępczość 162
Stanisław Waltoś, O związku prawa karnego procesowego z kryminalistyką 172
Marianna Korcyl-Wolska, Przesłuchanie nieletniego przez policję na podstawie ustawy z 26 pazdziernika 1982 r. de lege lata i de legeferenda 180
Tadeusz Tomaszewski, Przesłuchanie podejrzanego w procesie amerykańskim: stare wytyczne na nowy wiek 194
Romuald Kmiecik, Procesowe aspekty zabezpieczania i utrwalania przydatnych dowodowo śladów kryminalistycznych 205
Zbigniew Hołda, Zatrzymanie penitencjarne (wybrane zagadnienia) 213
Maria Szewczyk, Prawno-karne środki zwalczające przestępczość zorganizowaną (zagadnienia wybrane) 225
Wincenty Bednarek, Jarosław Dobkowski, Zbigniew Kopacz, Z problematyki degresji karania w prawie karnym skarbowym 239
O Autorach 251
Zamówienia na książkę należy przesłać na adres:

Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej IES
ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków

faks: 12 422-38-50

e-mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.