Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Felietony na drodze, Tom II

Luty 9th, 2010 Wpisane w Wypadki Drogowe
Lech K. Paprzycki
Felietony na drodze. Tom II  2012, s. 525
ISBN 83-87425-78-8NAKŁAD WYCZERPANY

Niniejsza publikacja obejmuje zbiór artykułów autorstwa prof. Lecha K. Paprzyckiego, które w latach 2005–2012 ukazywały się na łamach miesięcznika „Paragraf na drodze”, wydawanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Jest ona kontynuacją tomu pierwszego zawierającego artykuły z lat 1999–2005, a opublikowanego w 2005 roku. W artykułach tych, które przybrały z czasem formę felietonów, autor dzieli się z czytelnikami spostrzeżeniami oraz cennymi uwagami dotyczącymi istotnych problemów, związanych z rozstrzyganiem w sprawach o wykroczenia i przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, rozpatrywanych przez sądy powszechne, a także toczących się przed Sądem Najwyższym w ramach postępowania kasacyjnego.
Chociaż adresatami felietonów są przede wszystkim prowadzący postępowanie przygotowawcze policjanci i prokuratorzy, a także rozpoznający sprawy o wypadki drogowe sędziowie, to jest to również godna polecenia lektura dla adwokatów i radców prawnych oraz biegłych sądowych zajmujących się problematyką ruchu drogowego. Co więcej, forma oraz sposób prezentacji poruszanych w felietonach zagadnień powodują, że i czytelnik niezwiązany zawodowo z wymiarem sprawiedliwości, będący jedynie aktywnym uczestnikiem ruchu drogowego, znajdzie w nich wiele interesujących dla siebie informacji.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.