Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Upadek z wysokości. Zabójstwo, samobójstwo czy nieszczęśliwy wypadek

Listopad 17th, 2011 Wpisane w Kryminalistyka
Jan Jarosz, Krzysztof Świentek
Upadek z wysokości. Zabójstwo, samobójstwo czy nieszczęśliwy wypadek.

2010, s.86
ISBN 83-87425-28-1

NAKŁAD WYCZERPANY


Dysponując wynikami oględzin zwłok na miejscu ich znalezienia, oględzinami miejsca, z którego ciało wypadło, wynikami sekcji zwłok oraz ustaleniami wynikającymi z przesłuchań świadków, możemy się pokusić o określenie charakteru zdarzenia, to jest o stwierdzenie, czy mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem, samobójstwem, czy też zabójstwem. Doświadczenie wskazuje, że upadki z wysokości nie są zjawiskiem wyjątkowym i dotyczą każdej grupy wiekowej: dzieci, młodzieży i dorosłych. Jako oddzielną kategorię należałoby traktować upadki związane z pracą na wysokościach, które dotyczą tylko osób dorosłych, gdzie sytuacja jest bardziej przejrzysta, bo dzieje się to na ogół przy świadkach, w obecności innych pracowników. Do niedawna statystyki policyjne nie uwzględniały upadków z wysokości. Dopiero od 2000 r. pojawiła się kategoria zdarzeń określana przez policję jako samobójstwo realizowane przez „rzucenie się w przestrzeń”. Takich samobójstw zanotowano w 2000 r. 400, a w 2001 r. – 351. Niestety, nie jest jasne, co stanowi kryterium zakwalifikowania danego zdarzenia do tej kategorii. Nie każde z nich jest przedmiotem kryminalistycznej analizy i odpowiednich badań prowadzących na ogół do potwierdzenia lub wykluczenia samobójstwa. Do takich badań przesyła się bowiem tylko te sprawy, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że do upadku przyczyniły się osoby trzecie. Nie da się więc wykluczyć, iż wśród przyjętych jako samobójstwa zdarzeń jakaś ich część była nieszczęśliwym wypadkiem, a nawet zabójstwem. Pozostaje więc również w tej dziedzinie problem „ciemnej liczby”. Każdy upadek z wysokości, nawet wówczas, kiedy zgłasza się świadek, który przedstawia to, co widział, musi być przeanalizowany w celu określenia, co jest w danym przypadku bardziej prawdopodobne: samobójstwo, nieszczęśliwy wypadek czy zabójstwo.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.