Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Konfrontacyjne badania poligraficzne

Kwiecień 13th, 2011 Wpisane w Kryminalistyka
Ryszard Jaworski
Konfrontacyjne badania poligraficzne

2010, s.149
ISBN 83-87425-48-6

Cena: 23,10 zł

Badania poligraficzne (wariograficzne) polegają na interpretacji reakcji fizjologicznych badanego, w postaci zmian oddechu, częstotliwości tętna i ciśnienia krwi oraz przewodnictwa elektrycznego skóry, wzbudzanych przez pytania testu przygotowanego przez eksperta. Autor, z rozmysłem, używa terminu „badania konfrontacyjne”, gdyż odnosi je do przypadków omówionych w książce, a więc takich, w których badani byli „konfrontowani” co do ich udziału w zdarzeniu kryminalnym, często związanym z zabójstwem człowieka. Opracowanie przynosi szereg istotnych informacji dotyczących metodologii i techniki prowadzenia badań, a także przekonywująco pokazuje wartość dowodową ekspertyzy z badania poligraficznego na wszystkich etapach postępowania przedsądowego i sądowego.
„Konfrontacyjne badania poligraficzne” powinny mieć znaczenie dla polskiej praktyki śledczej, ponieważ często zdarzają się sytuacje, iż osoby aresztowane lub skazane składają zeznania dla potrzeb innych śledztw, obciążając osoby trzecie o dokonanie poważnych przestępstw. Weryfikacja zeznań takich świadków bez wątpienia pomogłaby zmniejszyć rozmiary zjawiska. Książka adresowana jest też do prawników, w zamiarze przekonania ich o możliwościach poznawczych ekspertyzy poligraficznej i przydatności w zakresie uzyskania innych dowodów, niekiedy o decydującym znaczeniu dla ustalenia stanu faktycznego. Może ona dostarczyć wiele satysfakcji także czytelnikowi nie-fachowcowi, jako że przedstawia szereg ciekawych przypadków, opisanych w rzeczowym i przystępnym stylu.

Książkę można także zakupić bezpośrednio u autora. Zapytania o cenę i zamówienia proszę kierować wówczas na adres rjaworsk@prawo.uni.wroc.pl

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.