Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Probacja

Listopad 26th, 2010 Wpisane w Czasopisma

Probacja – kwartalnik wydawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości od stycznia 2009 r. Wskazany periodyk jest przeznaczony szczególnie dla tych wszystkich, którzy profesjonalnie zajmują się problematyką zwalczania przestępczości. Czasopismo „Probacja” przedstawia Czytelnikom nowoczesne spojrzenie na środki resocjalizacyjne. Zaprezentowane zostaną problemy, jakie skazani po pobycie w więzieniach mają z adaptacją na wolności, opisana zostanie również praca kuratora sądowego w dziedzinie asymilacji skazanego w środowisku. Autorzy artykułów skorzystają przy tym z wcześniej przedstawionych metod pracy z przestępcami w warunkach wolnościowych.
http://www.probacja.ies.krakow.pl

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.