Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Wpływ wybranych czynników na destrukcję włókien i wyrobów włókienniczych w aspekcie ich znaczenia w procesie sądowym

Listopad 25th, 2010 Wpisane w Kryminalistyka
Jolanta Wąs-Gubała
Wpływ wybranych czynników na destrukcję włókien i wyrobów włókienniczych w aspekcie ich znaczenia w procesie sądowym

 

Cena: 35,00 zł

Różnorodność wyrobów włókienniczych, do których ma dostęp współczesny człowiek, powoduje, że odnajdywane na miejscu zdarzenia lub na odzieży ofiary/sprawcy przestępstwa ślady kryminalistyczne w formie fragmentów pojedynczych włókien odgrywają coraz większą rolę w badaniach i procesie sądowym. Merytoryczny aspekt międzynarodowej współpracy dr Jolanty Wąs-Gubały, biegłego Instytutu z zakresu kryminalistycznych badań włókien, z uczestnikami grupy zrzeszającej ekspertów tej specjalności (European Fibres Group), działającej w ramach Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (European Network of Forensic Science Institutes), a także wyniki własnych badań eksperymentalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik mikroskopowych i mikrospektrometrycznych stanowią podstawę publikowanej rozprawy habilitacyjnej. Autorka przedstawia w niej obszerne studium literaturowe, będące przeglądem światowego piśmiennictwa z zakresu kryminalistycznych badań włókien. Dokonuje oceny wpływu wybranych czynników destrukcyjnych na barwę i budowę wyrobów włókienniczych oraz tworzących je włókien, uwzględniając związki przyczynowo-skutkowe, kinetykę i efekty zachodzących zmian. Uzyskane wyniki pozwolą w przyszłości na bardziej wnikliwe i obiektywne wnioskowanie w zakresie identyfikacji i porównywania pomiędzy sobą odbarwionych lub zmienionych termicznie pojedynczych włókien, ujawnionych w związku z zaistniałym zdarzeniem przestępnym, a autorka prezentuje kilka interesujących przykładów ich wykorzystania.

Ze względu na rozległość podjętej tematyki rozprawa powinna być przydatną pozycją literatury nie tylko dla jednostek prowadzących prace naukowo-badawcze i rozwojowe w dziedzinie włókiennictwa, towaroznawstwa czy kryminalistyki, ale także dla organów procesowych oraz biegłych i ekspertów reprezentujących pokrewne dziedziny nauki i techniki.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.