Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Balistyka Chemiczna

Listopad 25th, 2010 Wpisane w Kryminalistyka
Zuzanna Brożek-Mucha
Balistyka chemiczna2008, s.119
ISBN 83-87425-97-4

 

Cena 25,00 zł

Wzrastająca liczba przestępstw z użyciem broni palnej powoduje, że rośnie zainteresowanie tą problematyką ze strony wymiaru sprawiedliwości, jak też instytucji wykonujących badania kryminalistyczne. Ze względu na dużą dynamikę przebiegu zdarzeń, w których posłużono się bronią palną oraz obecność specyficznych śladów z tym związanych ich analiza ma charakter szczególnie złożony i wymaga wykorzystania wiedzy z zakresu, m.in. medycyny sądowej, balistyki i bronioznawstwa, fizyki oraz chemii.

Podstawowym zadaniem balistyki jako gałęzi kryminalistyki są fizyczne badania poszczególnych części broni, przeznaczonej do niej amunicji, różnych rodzajów ładunku miotającego i wszelkich zjawisk związanych z procesem wystrzału pocisku, włączając w to ślady na różnorodnych przeszkodach. Ważnym aspektem związanym z używaniem broni palnej jest też znajomość reakcji chemicznych specyficznych substancji – inicjujących i miotających – nie należących do materiałów codziennego użytku, w wyniku których dochodzi do wystrzelenia pocisku. Rozprzestrzeniające się w otoczeniu osoby strzelającej niecałkowicie zużyte drobiny tych materiałów i charakterystyczne produkty ich przemiany są przedmiotem ekspertyzy fizykochemicznej. Ujawnienie i identyfikacja tego rodzaju śladów dostarczają informacji o okolicznościach przestępstw z użyciem broni palnej i często są nieodzowne do ich rekonstrukcji. Wymaga to zastosowania różnorodnych reakcji chemicznych oraz zaawansowanych metod analizy instrumentalnej.

Celem prezentowanego tomu Biblioteki Prawa Dowodowego jest przybliżenie praktykom wymiaru sprawiedliwości podstawowych zagadnień tzw. balistyki chemicznej, z uwzględnieniem obiektywnej oceny stosowanych w nich metod. Omówiono w nim fizykochemiczne metody identyfikacji przestrzelin, sposoby ustalania przybliżonej odległości strzału, szacowania czasu, jaki upłynął od strzału, typowania broni i amunicji, powiązania pocisku z otworem przestrzałowym. Wiele uwagi poświęcono mechanizmom powstawania charakterystycznych pozostałości powystrzałowych, które często wiążą daną osobę z miejscem i czasem zdarzenia, w którym doszło do użycia broni palnej.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.