Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Włókno jako ślad kryminalistyczny

Listopad 25th, 2010 Wpisane w Kryminalistyka
Jolanta Wąs-Gubała
Włókno jako ślad kryminalistyczny

2000, s. 91
ISBN 83-87425-15-X

NAKŁAD WYCZERPANY

Do istotnych czynników umożliwiających rekonstrukcję zdarzenia, znajdującego się w obszarze zainteresowań prawa, szczególnie prawa karnego, a także pozwalających na identyfikację jego uczestników, należą bezsprzecznie mikroślady. Ich odnalezienie, zabezpieczenie, a następnie szczegółowe badania stanowią ważny, niekiedy niezastąpiony, element postępowania dowodowego. Wśród mikrośladów szczególną rolę odgrywają włókna, tak bardzo rozpowszechnione we współczesnym świecie.
Niniejsze opracowanie dr Jolanty Wąs-Gubały przybliża prawnikom, praktykom wymiaru sprawiedliwości, podstawowe zagadnienia związane z badaniem włókien dla celów sądowych. Zostały w nim przedstawione zarówno podstawowe informacje dotyczące procedur analitycznych obowiązujących w laboratoriach kryminalistycznych, jak i najnowsze osiągnięcia nauk sądowych w tym zakresie. Lektura tej pracy winna każdemu nie tylko pozwolić na poznanie warsztatu pracy biegłego, ale także ułatwić prawidłową interpretację dowodu w postaci jego opinii z zakresu badań włókien.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.