Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Komputerowe wspomaganie ekspertyzy pismoznawczej (CD-ROM)

Listopad 25th, 2010 Wpisane w Kryminalistyka
Mirosław Owoc
Komputerowe wspomaganie ekspertyzy pismoznawczej

CD-ROM

NAKŁAD WYCZERPANY

Opracowanie zamieszczone na CD-ROM zawiera cenne wskazówki, jak korzystać z komputerów i ich oprogramowania przy opracowywaniu opinii pismoznawczej. W badaniach uwzględniono wszystkie etapy ekspertyzy: obserwację, pomiary, rejestrację obrazu, jego przetwarzanie, opis i wydanie opinii. Stwierdzono, że najbardziej użytecznymi programami są: MegaCAD (używany do rysowania linii pomocniczych i pomiarów wektorowych) i PhotoShop (stosowany do przetwarzania obrazów). Przydatny okazał się także zespół programów Microsoft Office 95. Ponadto opracowanie zawiera oryginalny algorytm badania cech graficznych pojedynczej litery i bierze pod uwagę możliwość występowania więcej niż 1200 pierwotnych takich cech. Jest on zilustrowany przez „Szczegółowy katalog cech graficznych dużej litery B”.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.