Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Symulacja wypadków drogowych w programie PC-Crash

Kwiecień 22nd, 2010 Wpisane w Wypadki Drogowe
Wojciech Wach
Symulacja wypadków drogowych w programie PC-CRASHISBN 83-87425-23-0

 

NAKŁAD WYCZERPANY

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych poleca swoją najnowszą pozycję pt. ” Symulacja wypadków drogowych w programie PC-Crash”. W książce opisano w przystępny sposób podstawy teoretyczne programu oraz przedstawiono przykłady, które stanowią klucz do zrozumienia wzajemnych powitań pomiędzy modelami częściowymi i obiektami. Zagadnieniem równie ważnym jak modelo-wanie jest oszacowanie wartości parametrów wejściowych, stąd w przykładach problem ten potraktowano z dużą starannością.

Skupiono się na najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych do panowania funkcjach, które dotyczą dynamiki ruchu pojazdów i obiektów biomechanicznych oraz zderzeń. Poruszono także zagadnienia z zakresu kinematyki, obliczeń rekon-strukcyjnych i analizy czasowo-przestrzennej fazy przedzderzeniowej wypadku.

Specjalny rozdział poświęcono programowi PC-Rect, służącemu do fotogra-metrycznej transformacji zdjęć. Program ten oddaje nieocenione usługi przy re-konstrukcji położenia śladów widocznych na zdjęciach, a nie zwymiarowanych w materiale dowodowym.

Książka zasadniczo odnosi się do najnowszej wersji programu PC-Crash oznaczonej numerem 8.2, jakkolwiek w głównych punktach, dotyczących symu-lacji, zderzeń i programowania ruchu, bez wątpienia przyniesie pożytek również użytkownikom wcześniejszych wersji edycji PC-Crasha.

Publikacja jest przydatna zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników programu, wymaga jednak podstawowych wiadomości na pozio-mie uniwersyteckim z zakresu mechaniki ruchu pojazdów oraz teorii zderzeń. Powstała głównie z myślą o biegłych zajmujących się rekonstrukcją wypadków drogowych oraz pracownikach naukowych, wykorzystujących program PC-Crash w innych celach,.

Książka zawiera 635 stron z około 1500 ilustracjami oraz indeks.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.