Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego – wydanie 1

Listopad 25th, 2010 Wpisane w Wypadki Drogowe
Jacek Wierciński, Adam Reza (red.)
Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego

2002, s.939
ISBN 83-87425-65-6

NAKŁAD WYCZERPANY

Niniejsza publikacja to efekt pracy zespołu specjalistów z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, zajmujących się problematyką badania wypadków drogowych, pracowników Politechniki Krakowskiej oraz prawnika, autora licznych prac ujmujących tytułowe zagadnienie od strony prawnej. „Vademecum biegłego sądowego”, w zamierzeniu autorów, ma być możliwie wszechstronnym kompendium wiedzy z zakresu rekonstrukcji wypadków komunikacyjnych i wszystkich istotnych kwestii z nią związanych. Dlatego też obok czysto technicznych zagadnień związanych z mechaniką ruchu samochodu i zderzeń pojazdów przedstawiono wieloaspektowo kryminalistyczne badania miejsca wypadku oraz pojazdów i osób w nim uczestniczących. Zasadniczą część książki stanowią rozważania poświęcone rekonstrukcji czasowo-przestrzennej zdarzeń w ruchu drogowym korzystające z najnowszych opracowań, w tym zagranicznych, w tej dziedzinie. W osobnym rozdziale omówiono wykorzystanie komputerów w pracy biegłego, zwracając uwagę na najbardziej efektywne programy wspomagające proces analizy powypadkowej.
Książkę otwierają dwa rozdziały poświęcone problematyce prawnej wypadków drogowych, w których odwołano się do aktualnego stanu legislacyjnego dotyczącego biegłych oraz odpowiedzialności karnej za wypadki i wykroczenia drogowe. Autorzy pracy mają jednak nadzieję, że nie tylko biegli opiniujący w sprawach dotyczących wypadków drogowych będą jej adresatem. Jest ona przeznaczona także dla prawników, prokuratorów i sędziów, aby pomóc im zrozumieć niejednokrotnie skomplikowaną materię zagadnień techniczno-analitycznych. Mogą z niej również korzystać nieprofesjonaliści, wszystkie te osoby, które zainteresowane są poszczególnymi, wybranymi aspektami ruchu drogowego, w tym zwłaszcza kryminalistycznym i prawnym.
Nawet tak obszerne opracowanie nie jest w stanie wyczerpać wszystkich możliwych problemów w tej tak rozległej tematyce. Dlatego też każdy z rozdziałów opatrzono stosowną literaturą przedmiotu, otwierając pole dla samodzielnych dociekań. Wyrażamy skromne przekonanie, że pozycja niniejsza przyniesie Państwu satysfakcję z lektury i okaże się przydatna w ich codziennej pracy.

Autorzy

W książce znajduje się dysk CD z wersją demonstracyjną programów komputerowych do rekonstrukcji wypadków drogowych:
RWD – Potrącenie pieszego
RWD – Zderzenie pojazdów

Książkę można nabywać w cenie promocyjnej (do końca grudnia 2002) PLN 185,-
Zamówienia wraz z potwierdzeniem wpłaty PLN 185,- ewentualnie w danymi do wystawienia faktury VAT, należy przesłać na adres:
Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej IES,
ul. Westerplatte 9,
31-033 Kraków,

faksem: (0-12) 422-38-50
pocztą elektroniczną: wydawnictwo@ies.krakow.pl

Wpłaty nalezy dokonywać na konto:

Instytut Ekspertyz Sądowych
PKO S.A. I O/Kraków
12401431-07046496-3000-411112-201

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.