Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

PC-Crash. Program do symulacji wypadków drogowych. Poradnik użytkownika

Listopad 25th, 2010 Wpisane w Wypadki Drogowe
Wojciech Wach
PC-Crash
Program do symulacji wypadków drogowych
Poradnik użytkownika

2001, s. 353
ISBN 83-87425-70-2

NAKŁAD WYCZERPANY

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych poleca swoją najnowszą pozyję pt. „PC-Crash. Program do symulacji wypadków drogowych. Poradnik użytkownika”.

Celem tej książki jest przystępne nauczenie praktycznego posługiwania się programem PC-Crash, stąd, w odróżnieniu od podręcznika dostarczanego w pakiecie instalacyjnym, główny nacisk położono na przykłady. Jest to jej drugie wydanie znacznie poszerzone w stosunku do publikacji z 1995 roku.

W początkowych rozdziałach książka przedstawia podstawowe informacje dotyczące modeli fizycznych zastosowanych w programie oraz jego struktury logicznej. Następnie wgłębia się w niełatwe zagadnienia symulacji i rekonstrukcji ruchu pojazów, symulacji zderzeń, analizy czasowo-przestrzennej, symulacji biomechanicznej potrącenia pieszego i ruchu pasażerów wewątrz pojazdu, czy też trójwymiarowej animacji przebiegu wypadku, budując najbardziej złożone projekty z krótkich, spójnych podrozdziałów, z jasno wyodrębnionymi krokami postępowania. Dzięki takiemu sposobowi narracji, a także starannemu doborowi zadań, wypływającemu z praktyki opiniowania wypadków drogowych, użytkownik może zarówno wykorzystać kompletne przykłady jako wzorce do własnych prac, jak i uporać się z drobniejszymi problemami poprzez zaglądnięcie do rozdziałów cząstkowych.

Specjalny rozdział poświęcono programowi PC-Rect, służącemu do fotogrametrycznej transformacji zdjęć. Program ten oddaje nieocenione usługi przy rekonstrukcji położenia śladów widocznych na zdjęciach, a nie zwymiarowanych w materiale dowodowym sprawy.

Książka zasadniczo odnosi się do najnowszej wersji programu PC-Crash oznaczonej numerem 6.2, jakkolwiek w głównych punktach, dotyczących symulacji, zderzeń i programowania ruchu, bez wątpienia przyniesie pożytek również użytkownikom wcześniejszych edycji PC-Crasha.

Publikacja jest przydatna zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanich użytkowników symulatora, wymaga jednak podstawowych wiadomości na poziomie uniwersyteckim z zakresu mechaniki ruchu pojazdów oraz teorii zderzeń. Powstała z myślą o biegłych zajmujących się rekonstrukcją wypadków drogowych oraz pracownikach naukowych, wykorzystujących program PC-Crash w innych celach.

Książka zawiera 353 bogato ilustrowane strony.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.