Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych – 1996

Listopad 25th, 2010 Wpisane w Wypadki Drogowe
V Sympozjum ”Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”

1996, s. 333
ISBN 83-902564-8-7

NAKŁAD WYCZERPANY

Pozycja zawiera zbiór referatów V sympozjum „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych, które odbyło się w Zakopanem w 1996 roku. Wystąpienia koncentrowały się wokół zagadnień związanych z techniczną i kryminalistyczną analizą wypadków drogowych (m.in. określenie prędkości motocykla na podstawie śladów rys, nowe możliwości programu PC-CRASH, UDS – czarna skrzynka do samochodu, zmienność bezwładności pojazdu w modelu zderzenia, koleiny, szacowanie prędkości samochodu na podstawie odrzutu pieszego, określenie prędkości kolizji na podstawie testów zderzeniowych, hamowanie silnikiem itp.). Nie zabrakło również wystąpień dotyczących badań sądowo-lekarskich (nowa metoda badań kinetyki potrąceń). W konferencji wzięli udział wybitni specjaliści z ośmiu krajów europejskich (m.in. A. Patridge – przewodniczący Instytutu Badania Wypadków Drogowych Wielkiej Brytanii, dr H. Steffan – wiceprzewodniczący EVU, twórca programu PC-CRASH czy doc. G. Kasanicky – kierownik Wydziału Nauk Sądowych Uniwersytetu Technicznego w Żilinie a opublikowane referaty poprzedzone są streszczeniami w języku angielskim

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.