Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Nowe prawo o ruchu drogowym

Listopad 25th, 2010 Wpisane w Zagadnienia Prawne
Wojciech Kotowski
Nowe prawo o ruchu drogowym

2001, s. 207
ISBN 83-87425-85-0

NAKŁAD WYCZERPANY

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych w serii Biblioteki „Paragrafu na drodze” ukazało się drugie wydanie książki Wojciecha Kotowskiego, zawierającej jednolity tekst ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, według stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2002 r.
Wszystkie zmiany w ustawie zostały w czytelny sposób wyróżnione. Rys historyczny charakteryzuje zmiany dokonane wszystkimi trzynastoma nowelizacjami ustawy.
W blisko 120 przypisach określono źródła zmian i zakres ustawowych delegacji. Dołączono ważniejsze i interesujące z prawnego punktu widzenia orzeczenia Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Tabela siedemdziesięciu aktów wykonawczych przewidzianych do ustawy Prawo o ruchu drogowych zawiera informacje o obligatoryjnych i fakultatywnych rozporządzeniach i zarządzeniach zarówno wydanych, jak też brakujących.
Kilkadziesiąt pozycji literatury pozwala na odnalezienie publikacji związanych z różnymi aspektami prawa o ruchu drogowym i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Na końcu książki zamieszczono rozporządzenie ministrów transportu i gospodarki morskiej oraz spraw wewnętrznych i administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.