Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Dowód naukowy w procesie sądowym

Listopad 25th, 2010 Wpisane w Zagadnienia Prawne
Józef Wójcikiewicz
Dowód naukowy w procesie sądowym

2000, s.107
ISBN 83-87425-50-8

NAKŁAD WYCZERPANY

Współczesny proces sądowy wkroczył w erę, w której coraz większe znaczenie ma dowód naukowy. Monografia dra hab. Józefa Wójcikiewicza, profesora IES i UJ, przedstawia, na przykładzie konkretnych spraw cywilnych i karnych, polskich i obcych, problemy związane z oceną takiego dowodu przez sędziów i prokuratorów. Przedmiotem rozważań jest głównie wartość diagnostyczna dziesięciu metod – od analizy DNA do jasnowidztwa – oraz ich postrzeganie przez judykaturę. Praca zawiera także omówienie kryteriów oceny dowodu naukowego i sposobów jego interpretacji. Może ona stanowić swego rodzaju poradnik dla praktyków wymiaru sprawiedliwości w zakresie oceny dowodów, których źródłem są metody stosowane w naukach sądowych.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.