Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Dowód z opinii biegłego w procesie karnym

Listopad 25th, 2010 Wpisane w Zagadnienia Prawne
Tadeusz Tomaszewski
Dowód z opinii biegłego w procesie karnym

1998, s.177
ISBN 83-87425-25-7

NAKŁAD WYCZERPANY

Praca prof. dra hab. Tadeusza Tomaszewskiego w sposób systematyczny przedstawia analizę przepsów zawartych w nowym kodeksie postępowania karnego, odnoszących się do dowodu z opinii biegłych lub instytucji naukowych i specjalistycznych. Prezentuje przy tym nie tylko nowe rozwiązania prawne i wstępną ich ocenę z punktu widzenia doktryny procesowej oraz kryminalistyki, ale także stara się ukazać różnice w stosunku do poprzednich unormowań ustawowych w tym zakresie. Celem tego opracowania jest przede wszystkim ułatwienie dostosowania się organom procesowym, powołującym biegłych i korzystającym później z wyników zarządzanych ekspertyz, do nowego stanu prawnego. Być może również sami biegli znajdą tutaj wskazówki, które będą im pomocne w kontaktach oraz współpracy z organami procesowymi prowadzącymi postepowanie karne.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.