Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Dowód z opinii biegłego w projekcie kodeksu postępowania karnego

Listopad 25th, 2010 Wpisane w Zagadnienia Prawne
Dowód z opinii biegłego w projekcie kodeksu postępowania karnego

1996, s. 62
ISBN 83-902564-6-0

NAKŁAD WYCZERPANY

W dniu 12 grudnia 1965 roku we Frankfurcie nad Menem zmarł nagle Prof. dr Jan Sehn, wieloletni dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych, wybitny prawnik i kryminalistyk. Z okazji 30-lecia śmierci Profesora, Instytut Ekspertyz Sądowych, który w 1966 roku przyjął jego imię, postanowił uczcić ten szczególny fakt zorganizowaniem rocznicowej konferencji naukowej. Odbyła się ona w dniach 14-15 grudnia 1995 roku w gościnnych salach Collegium Maius pod nazwą „Dowód z opinii biegłego w projekcie kodeksu postępowania karnego”. Opracowanie zawiera teksty 9 wygłoszonych referatów, które niektórzy autorzy przeredagowali przed publikacją. Tekst wstępny poświęcony jest sylwetce Prof. Jana Sehna i jego wizji roli biegłego w procesie karnym. W następnych poruszono takie zagadnienia, jak: aktualne i przyszłe funkcje biegłego-kryminalistyka na tle uwarunkowań rozwoju techniki kryminalistycznej, kwestię ochrony biegłego oraz miejsce poligrafera i hipnotyzera w projekcie nowego k.p.k. Ponadto autorzy odnieśli się do semantycznych aspektów opinii, pojęcia opinii kompleksowej, a także roli biegłego psychologa w świetle omawianego projektu.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.