Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Toksykologia alkoholu

Listopad 25th, 2010 Wpisane w Toksykologia

Wojciech Gubała
Toksykologia alkoholu. Wybrane zagadnienia

(Seria wydawnicza: Biblioteka Prawa Dowodowego)
1997, s. 79
ISBN 83-87425-05-2

NAKŁAD WYCZERPANY

Opracowanie zawiera zarys wybranych zagadnień z zakresu problematyki dotyczącej opiniowania w sprawach alkoholowych. Omówiono fizjologiczne przemiany alkoholu w ustroju człowieka w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia i uzasadnienia krytycznego stanowiska, a zwłaszcza wobec tzw. obliczeń retrospektywnych oraz zrozumienia podstaw analizy powietrza wydychanego na zawartość alkoholu. Przedstawiając metody badania trzeźwości szczególną uwagę zwrócono na przyczyny występowania błędów i omyłek przy chemicznej analizie próby krwi oraz w badaniu powietrza wydychanego. Przy omawianiu analizy chemicznej materiału sekcyjnego szczególną uwagę zwrócono na interpretację uzyskanych wyników w aspekcie oceny stanu trzeźwości osoby w chwili zgonu. Przy okazji analizy powietrza wydychanego na zawartość alkoholu przedstawiono różne modele urządzeń kontrolno-pomiarowych stosowanych w Polsce oraz zasady prawidłowej oceny uzyskanych wyników. Książka zawiera także słownik podstawowych pojęć z zakresu alkohologii.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.