Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Alkohol. Zagadnienia toksykologiczne i prawne

Listopad 25th, 2010 Wpisane w Toksykologia
Danuta Różycka (red.)
Alkohol. Zagadnienia toksykologiczne i prawne

1993, s. 62
ISBN 83-900383-5-8

NAKŁAD WYCZERPANY

Początek lat 90. to okres intensywnych prac kodyfikacyjnych związanych m.in. z problematyką alkoholową. Wychodząc naprzeciw nowym zagadnieniom w tej dziedzinie Instytut Ekspertyz Sądowych zorganizował kilka konferencji naukowych poświęconych im bądź w całości, bądź częściowo. Publikacja niniejsza zawiera sprawozdanie z Krajowej Konferencji Alkohologów, zorganizowanej w dniach od 15 do 16 grudnia 1992 r. w Krakowie, na której poruszono m.in.: zagadnienia kontroli trzeźwości, rachunku retrospektywnego a także kwestię błędu analitycznego przy interpretacji uzyskanych wyników oraz niektóre aspekty analizy powietrza wydychanego na zawartość alkoholu. Uzupełnia je opracowanie pt. „Kryteria i zasady opiniowania w sprawach alkoholowych”. Ponadto w książce znalazły się referaty i głosy w dyskusji wygłoszone podczas Konferencji „Ocena stanu trzeźwości”, która miała miejsce w dniu 30 marca 1993 r. w Warszawie oraz podjęta na niej uchwała uczestników w sprawie właściwej polityki karnej wobec nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.