Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Zabójcy i ich ofiary

Listopad 25th, 2010 Wpisane w Psychologia
Józef K. Gierowski, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska (red.)
Zabójcy i ich ofiary

2002, s. 270
ISBN 83-87425-07-9

NAKŁAD WYCZERPANY

Zabójcy i ich ofiary to pierwsza w Polsce książka poświęcona psychologicznym podstawom procesu profilowania nieznanych sprawców zabójstw. Przedstawia ona historię tej dziedziny psychologii śledczej oraz współczesne kierunki badań prowadzonych w tym zakresie, a także model postępowania stosowany do opracowywania ekspertyz typologicznych w praktyce Instytutu Ekspertyz Sądowych. Część empiryczna książki prezentuje wyniki badań, którymi objęto 189 sprawców zabójstw oraz ich ofiary. Przyjmując jako punkt odniesienia główną motywację czynu, opisano mechanizmy psychologiczne leżące u podłoża zarówno specyficznego zachowania zabójców, jak i złożonych relacji sprawca – ofiara.
Książka, obejmująca przede wszystkim aspekty praktyczne i naukowe profilowania psychologicznego, może być również ciekawa dla tych wszystkich, którzy interesują się zbliżoną tematyką, a z zagadnieniami tworzenia psychologicznych portretów zabójców zetknęli się np. poprzez film i literaturę.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.