Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Techniki projekcyjne w psychologicznej ekspertyzie sądowej

Listopad 25th, 2010 Wpisane w Psychologia

Alicja Czerederecka, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska (red.)
Techniki projekcyjne w psychologicznej ekspertyzie sądowej

(materiały konferencyjne)

1996, s. 123
ISBN 83-902564-7-9

NAKŁAD WYCZERPANY

Zbiór referatów, które wygłoszono w trakcie konferencji zorganizowanej przez Zakład Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w dniach od 6 do 8 marca 1996 roku w Krakowie-Balicach oraz teksty materiałów wykorzystanych podczas niektórych zajęć praktycznych. Poruszono w nich istotne wątpliwości, związane ze stosowaniem technik projekcyjnych w psychologicznej ekspertyzie sądowej. Dotyczyły one m.in.: obiektywizmu wyników uzyskiwanych przy pomocy tych technik, dopuszczalności ich stosowania dla celów ekspertyzy sądowej, a także obiektywizmu uzyskiwanych informacji i przełożenia ich na język zrozumiały dla prawników i innych nieprofesjonalistów. Na konferencji zajmowano się także problemami etycznymi, które wynikają z tego, że badany w małym stopniu kontroluje informacje dostarczane badającemu na temat mechanizmów kierujących jego zachowaniem. Ponadto omówiono przydatność niektórych testów psychologicznych, jak: Rorschacha, testów apercepcji tematycznej, rysunku rodziny, rysunku drzewa i testu Lüschera.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.