Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Badania biologiczne w sądowym ustalaniu ojcostwa

Listopad 25th, 2010 Wpisane w Genetyka

Zofia Szczerkowska
Badania biologiczne w sądowym ustalaniu ojcostwa

seria wydawnicza: Biblioteka Prawa Dowodowego

1998, s. 111
ISBN 83-87425-30-3

NAKŁAD WYCZERPANY

W Polsce do sądów corocznie wpływa kilkanaście tysięcy pozwów w sprawach dotyczących ustalenia ojcostwa. W toczących się w tym zakresie postępowaniach sądowych często wykorzystywane są wyniki badań biologicznych. Szczególną rolę w tych badaniach odgrywa analiza hemogenetyczna, a ostatnio zwłaszcza molekularna, wykorzystująca polimorfizm DNA człowieka.
Opracowanie dr hab. Zofii Szczerkowskiej może przyczynić się do przybliżenia, prawnikom ( praktykom wymiaru sprawiedliwości, wielu zagadnień z tego obszaru nauk sądowych, wśród których, dzięki dynamicznemu rozwojowi współczesnej biologii molekularnej niepoślednią rolę odgrywa hemogenetyka sądowa. W pracy cytowane są obszernie wybrane materiały źródłowe, dotyczące dowodów z badań biologicznych, stosowanych w dochodzeniu ojcostwa.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.