Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Medyczno-sądowe badanie sladów biologicznych

Listopad 25th, 2010 Wpisane w Genetyka

Ryszard Pawłowski
Medyczno-sądowe badanie śladów biologicznych

seria wydawnicza: Biblioteka Prawa Dowodowego

1997, s. 135
ISBN 83-87425-00-1

NAKŁAD WYCZERPANY

Monografia zawiera przegląd podstawowych zagadnień związanych z identyfikacją i indywidualizacją śladów biologicznych w aspekcie sądowym. Składa się na nie zabezpieczanie śladów biologicznych, określenie ich rodzaju i przynależności gatunkowej oraz badania cech indywidualnych śladu zarówno metodami klasycznymi, jak i najnowszymi technikami biologii molekularnej (badania DNA). Przedstawiono również podstawowe metody stosowane w biologii sądowej oraz zagrożenia pojawiające się zarówno podczas badań, jak i w trakcie interpretacji uzyskanych wyników. Opracowanie zawiera przykładowe wzory pytań formułowanych w postanowieniach o powołaniu biegłego, a zawarty na końcu opracowania słowniczek podstawowych pojęć ma ułatwić zrozumienie nowych terminów związanych z badaniem polimorfizmu na poziomie DNA.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.