Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

RWD

Listopad 25th, 2010 Wpisane w Programy
Programy do wspomagania Rekonstrukcji Wypadków Drogowych
RWD – Potrącenie pieszego
RWD – Zderzenie pojazdówCena: 615 złProgram objęty jest ograniczeniami sprzedaży – patrz poniżej
W ramach Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI), do której należy Instytut Ekspertyz Sądowych, funkcjonuje Grupa Robocza Wypadków Drogowych, w której prowadzone są m. in. prace dotyczące poprawy jakości sporządzanych opinii i ujednolicenie standardów opiniowania w Europie.W wielu dziedzinach dyrektywy unijne mające na celu podniesienie jakości ekspertyz zalecają, aby wyliczenia były kontrolowane przez drugą osobę. Jest to celowe również w przypadku analizy wypadków drogowych, jakkolwiek nierzadko trudne do urzeczywistnienia, gdyż wymaga, aby druga osoba równie dobrze znała akta sprawy, a te często liczą po kilkaset stron. Byłby to więc proces uciążliwy, długotrwały i bardziej kosztowny, czasem również niemożliwy do spełnienia, zwłaszcza w sytuacji, gdy na eksperta sąd wyznacza pojedynczą osobę, a nie zespół lub instytucję.Aby więc sprostać wyzwaniu podniesienia jakości opinii należało stworzyć mechanizm kontroli prowadzonych analiz i wyliczeń. Jednym ze środków pomocniczych może być wykorzystanie prezentowanych tu nowych programów komputerowych opracowanych w Instytucie Ekspertyz Sądowych. Programy te zostały tak pomyślane, aby zaproponować biegłemu główne kroki postępowania, które należałoby podjąć w czasie przygotowania ekspertyzy, a także umożliwić mu szybkie przeprowadzenie wyliczeń kontrolnych.Opis programu został zamieszczony w książce „Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego” oraz w numerze 12/2002 czasopisma „Paragraf na drodze”.

Poniżej zamieszczono wersję demonstracyjną tego programu umożliwiającą jej ściągnięcie i instalację.

Wymagania systemowe (minimalne):

- komputer PC z procesorem Pentium, rozdzielczość ekranu 800×600, system operacyjny Windows 95 lub nowszy;

- w zakładce „ustawienia ekranu” zaleca się ustawienie „małe czcionki”.

Ściągnij program RWD-demo (1,6 MB)


Zasady sprzedaży:

Wersje użytkowe programów RWD przeznaczone są wyłącznie dla biegłych sądowych z zakresu badania wypadków drogowych.

Zamówienia wraz z potwierdzeniem wpłaty oraz kserokopią dokumentu potwierdzającego aktualny wpis na listę biegłych sądowych należy przesyłać na adres:

Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej IES
ul. Westerplatte 9
31-033 Kraków

faks: 12 422 38 50
e-mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Instytut Ekspertyz Sądowych
„Problemy rekonstrukcji”

43 1010 1270 0010 4922 3100 0000

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.