Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Prokuratura i Prawo

Listopad 26th, 2010 Posted in Czasopisma | Brak komentarzy »

Prokuratura i Prawo – miesięcznik wydawany przez Prokuraturę Krajową, z dodatkiem „Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego”. Czasopismo poświęcone jest teorii i praktyce nauk penalnych, publikuje artykuły związane prawem, szczególnie prawem karnym, aktualności, glosy, recenzje opracowań naukowych oraz materiały edukacyjne. Do roku 1994 wydawany był pod tytułem Problemy Praworządności, pod nowym tytułem ukazuje się w cyklu miesięcznym od stycznia 1995 r.
http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura.

Probacja

Listopad 26th, 2010 Posted in Czasopisma | Brak komentarzy »

Probacja – kwartalnik wydawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości od stycznia 2009 r. Wskazany periodyk jest przeznaczony szczególnie dla tych wszystkich, którzy profesjonalnie zajmują się problematyką zwalczania przestępczości. Czasopismo „Probacja” przedstawia Czytelnikom nowoczesne spojrzenie na środki resocjalizacyjne. Zaprezentowane zostaną problemy, jakie skazani po pobycie w więzieniach mają z adaptacją na wolności, opisana zostanie również praca kuratora sądowego w dziedzinie asymilacji skazanego w środowisku. Autorzy artykułów skorzystają przy tym z wcześniej przedstawionych metod pracy z przestępcami w warunkach wolnościowych.
http://www.probacja.ies.krakow.pl

Paragraf na Drodze – Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego

Listopad 25th, 2010 Posted in Czasopisma | Brak komentarzy »
Czasopismo Paragraf na Drodze – prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego ukazuje się od 1979 r. nakładem Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych. Adresatem publikowanych treści są przede wszystkim biegli sądowi i rzeczoznawcy w dziedzinie wypadkowości drogowej, ale również związani z problematyką ruchu drogowego prawnicy, policjanci, osoby parające się szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców, a także pracownicy administracji drogowej i zarządów dróg. Paragraf na drodze jest miesięcznikiem – streszczenia artykułów i słowa kluczowe są dostępne na witrynie internetowej:
http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/paragraf.

Z Zagadnień Nauk Sądowych

Listopad 25th, 2010 Posted in Czasopisma | Brak komentarzy »

Czasopismo Problems of Forensic Sciences / Z Zagadnień Nauk Sądowych ukazuje się od 1960 r. nakładem Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych, publikując różne prace z szerokiego zakresu nauk sądowych i dyscyplin im pokrewnych. Problems of Forensic Sciences jest kwartalnikiem, a wszystkie artykuły wydawane są zarówno w języku angielskim, jak i w polskim. Bezpłatna elektroniczna wersja czasopisma jest także dostępna na witrynie internetowej www.forensicscience.pl.