Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Dowód naukowy w procesie sądowym

Listopad 25th, 2010 Posted in Zagadnienia Prawne | Brak komentarzy »
Józef Wójcikiewicz
Dowód naukowy w procesie sądowym

2000, s.107
ISBN 83-87425-50-8

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »

Dowód z opinii biegłego w procesie karnym

Listopad 25th, 2010 Posted in Zagadnienia Prawne | Brak komentarzy »
Tadeusz Tomaszewski
Dowód z opinii biegłego w procesie karnym

1998, s.177
ISBN 83-87425-25-7

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »

Dowód z opinii biegłego w projekcie kodeksu postępowania karnego

Listopad 25th, 2010 Posted in Zagadnienia Prawne | Brak komentarzy »
Dowód z opinii biegłego w projekcie kodeksu postępowania karnego

1996, s. 62
ISBN 83-902564-6-0

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »

Analiza toksykologiczna środków uzależniających

Listopad 25th, 2010 Posted in Toksykologia | Brak komentarzy »
Maria Kała
Analiza toksykologiczna środków uzależniających

2000, s. 237
ISBN 83-87425-80-X

cena: 10,50 zł

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »

Toksykologia alkoholu

Listopad 25th, 2010 Posted in Toksykologia | Brak komentarzy »

Wojciech Gubała
Toksykologia alkoholu. Wybrane zagadnienia

(Seria wydawnicza: Biblioteka Prawa Dowodowego)
1997, s. 79
ISBN 83-87425-05-2

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »

Alkohol. Zagadnienia toksykologiczne i prawne

Listopad 25th, 2010 Posted in Toksykologia | Brak komentarzy »
Danuta Różycka (red.)
Alkohol. Zagadnienia toksykologiczne i prawne

1993, s. 62
ISBN 83-900383-5-8

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »

Zabójcy i ich ofiary

Listopad 25th, 2010 Posted in Psychologia | Brak komentarzy »
Józef K. Gierowski, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska (red.)
Zabójcy i ich ofiary

2002, s. 270
ISBN 83-87425-07-9

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »

Tajemnice grypserki

Listopad 25th, 2010 Posted in Psychologia | Brak komentarzy »
Maciej Szaszkiewicz
Tajemnice grypserki

1997, s. 318
ISBN 83-900383-7-4

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »

Techniki projekcyjne w psychologicznej ekspertyzie sądowej

Listopad 25th, 2010 Posted in Psychologia | Brak komentarzy »

Alicja Czerederecka, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska (red.)
Techniki projekcyjne w psychologicznej ekspertyzie sądowej

(materiały konferencyjne)

1996, s. 123
ISBN 83-902564-7-9

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »

Badania biologiczne w sądowym ustalaniu ojcostwa

Listopad 25th, 2010 Posted in Genetyka | Brak komentarzy »

Zofia Szczerkowska
Badania biologiczne w sądowym ustalaniu ojcostwa

seria wydawnicza: Biblioteka Prawa Dowodowego

1998, s. 111
ISBN 83-87425-30-3

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »