Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Przewodnicy po labiryncie

Grudzień 24th, 2019 Posted in Historia | Komentowanie nie jest możliwe
pzreodnicy_po_labiryncie-net Jarosław Kostrzewa (red).
Przewodnicy po labiryncie
Wydanie 1
ISBN
Cena 40 zł

Szczegóły … »

Archiwum katyńskie doktora Robla

Grudzień 24th, 2019 Posted in Historia | Komentowanie nie jest możliwe
archiwum_katynskie_MONT_MIEKKA-net Tomasz Dziedzic
Archiwum katyńskie doktora Robla
Wydanie 1ISBN
Cena 40 zł

Szczegóły … »

Paragraf na Drodze – numer specjalny 2019

Grudzień 4th, 2019 Posted in Książki, Wypadki Drogowe | Komentowanie nie jest możliwe

Paragraf-2019

  

Jan Unarski (red.)

Paragraf na drodze, Numer Specjalny 2019 (Materiały z XVI Konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”)

Cena: 60 zł 

W porozumieniu z organizatorem XVI Konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych” materiały prezentowane na tej konferencji zostały przygotowane w jednym wydaniu specjalnym Paragrafu na drodze.

Opublikowano 26 referatów i 1 streszczenie referatów wygłoszonych na konferencji, która odbyła się w Krakowie w dniach 7-8 listopada 2019 r. Publikacja zawiera 359 stron z licznymi ilustracjami. Obszerna tematyka konferencji dotyczyła różnych zagadnień technicznych i teorii opiniowania.

Rodzina w sytuacji okołorozwodowej

Styczeń 16th, 2019 Posted in Książki, Psychologia | Komentowanie nie jest możliwe
Rodzina w sytuacji okolorozwodowej - okladka www311netA Alicja Czerederecka (red.)

Rodzina w sytuacji okołorozwodowej
ISBN 978-83-87425-69-2
Cena: 70 zł (w cenie zawarty jest koszt wysyłki)

Książka obejmuje żywo dyskutowane w ostatnich latach tematy, z których zwłaszcza dwa – opieka (piecza) naprzemienna oraz izolowanie dziecka od drugiego z rodziców w ostrym konflikcie rodzicielskim (alienacja rodzicielska) – wywołują liczne kontrowersje. Brakuje polskich publikacji i badań na ten temat, a przedstawiciele skrajnych stanowisk wybiórczo przytaczają argumenty pochodzące z literatury obcej dla udowodnienia swoich racji. Autorzy stawiają sobie za cel przybliżenie współczesnej wiedzy z tego zakresu biegłym psychologom i pedagogom, sędziom i innym prawnikom zajmującym się problematyką rodzinną i opiekuńczą, a także innym specjalistom zaangażowanym w pomoc dla rodziny rozbitej.

Zbiór podstawowych wzorów i równań stosowanych w analizie wypadków drogowych. Wydanie 2

Kwiecień 2nd, 2018 Posted in Wypadki Drogowe | Komentowanie nie jest możliwe
Jan Unarski, Jakub Zębala
Zbiór podstawowych wzorów i równań stosowanych w analizie wypadków drogowych. Wydanie 2, r. 2012, s. 142
ISBN 978-83-87425-83-8

Cena: 20 zł (+ koszt przesyłki)

Zobligowani żywym zainteresowaniem Czytelników oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie „Zbioru podstawowych wzorów i równań stosowanych w analizie wypadków drogowych”. Jest to wydanie uaktualnione i rozszerzone, stosownie do obecnego stanu wiedzy w dziedzinie analizy i rekonstrukcji wypadków drogowych. Dodatkowo dla celów informacyjnych zamieszczono obliczenia alkoholo-we.
Mamy nadzieję, że zbiór ten będzie jeszcze lepiej służył zainteresowanym problematyką wypadków drogowych.
Niniejszy zbiór podstawowych wzorów mających zastosowanie w rekonstrukcji wypadków drogowych został pomyślany jako podręczna „pamięć operacyjna”, przede wszystkim dla biegłych sądowych z tej dziedziny. Może on jednak być przydatny również dla rzeczoznawców, prawników i innych osób, parających się problematyką wypadków drogowych zawodowo, a niekiedy i tych, którzy zrządzeniem losu zostali zamieszani w wypadek drogowy.
Format książeczki, odpowiadający rozmiarom przeciętnego portfela, został dobrany tak, by (podobnie jak portfel) można ją było zawsze mieć przy sobie i w dowolnej chwili móc z niej skorzystać. Jest bowiem oczywiste, że przy współ-czesnym stopniu skomplikowania fizykalno-technicznych metod rekonstrukcji wypadków drogowych, pamięciowe opanowanie zbioru stojących do dyspozycji wzorów i formuł matematycznych przekracza ludzkie możliwości.
Mając nadzieję, że zaproponowana forma wspomożenia pracy biegłych okaże się w praktyce przydatna, chcemy równocześnie ostrzec ewentualnych nieprofesjonalnych użytkowników książeczki, że jest ona tylko swego rodzaju odpowiednikiem pojemnika z określonym zestawem narzędzi. Warto zaś mieć na uwadze, że samo posiadanie pojemnika z narzędziami nie zapewnia jeszcze umiejętności należytego posługiwania się nimi.

 

Paragraf na Drodze – numer specjalny 2017

Wrzesień 29th, 2017 Posted in Książki, Wypadki Drogowe | Komentowanie nie jest możliwe

paragraf

 

Jacek Wierciński (red.)

Paragraf na drodze, Numer Specjalny 2017 (Materiały z XV Konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”)

Cena: 60 zł (plus koszty wysyłki)

 

 

 

 

 

W porozumieniu z organizatorem XV Konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych” materiały prezentowane na tej konferencji zostały przygotowane w jednym wydaniu specjalnym Paragrafu na drodze.

Opublikowano 25 referatów i 2 streszczenia referatów wygłoszonych na konferencji, która odbyła się w Zakopanem w dniach 29-30 września 2017 r. Publikacja zawiera 375 stron z licznymi ilustracjami. Obszerna tematyka konferencji dotyczyła różnych zagadnień technicznych i teorii opiniowania.

Zbiór referatów I-XIV Konferencji

Wrzesień 29th, 2017 Posted in Książki, Wypadki Drogowe | Komentowanie nie jest możliwe

zbior

 

Zbiór referatów I-XIV Konferencji

Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych

Płyta CD

 Cena: 40 zł (plus koszty wysyłki)

 

 

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych poleca płytę CD z referatami wygłoszonymi podczas czternastu dotychczasowych konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych” organizowanych przez Zakład Badania Wypadków Drogowych Instytutu Ekspertyz Sądowych od 1985 r. Na płycie znajdą Państwo kilkaset referatów, do których szybki dostęp zapewnia wyszukiwarka, której okno przedstawiono poniżej:

okno

Wyszukiwać można według następujących kryteriów:

 • tytuł referatu,
 • autor,
 • język w którym został opublikowany referat,
 • afiliacja autorów,
 • słowo kluczowe,
 • rocznik konferencji,
 • słowo kluczowe.

 

Nakłady zbiorów referatów z poprzednich konferencji zostały już dawno wyczerpane, a zawarta w nich tematyka jest nadal aktualna. Opublikowane nawet kilka lat wcześniej zagadnienia dotyczące różnych technik rekonstrukcyjnych oraz wyniki badań można z powodzeniem wykorzystać w opiniowaniu.

Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego Wydanie 2 uaktualnione (dodruk)

Czerwiec 14th, 2017 Posted in Wypadki Drogowe | Brak komentarzy »
Jacek Wierciński, Adam Reza (red).
Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego
Wydanie 2 uaktualnione (dodruk)
2010, s.1094
ISBN 83-87425-32-X
NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »

Wiarygodność strukturalna rekonstrukcji wypadków drogowych

Maj 30th, 2017 Posted in Wypadki Drogowe | Komentowanie nie jest możliwe
Wach-Wiarygodnosc_okladka Wojciech Wach

Wiarygodność strukturalna rekonstrukcji wypadków drogowych

ISBN 83-87425-14-1

 

Cena: 60 zł (+ wysyłka)

Rekonstrukcja wypadków drogowych podlega ocenie w sensie wiarygodności określonego systemu działań technicznych. Zaproponowano sformalizowaną koncepcję wiarygodności rekonstrukcji jako struktury, którą zdefiniowano za pomocą teorii prawdopodobieństwa warunkowego i sieci Bayesa. Wiarygod­ność rekonstrukcji w najprostszym ujęciu, to prawdopodobieństwo tego, że rekonstrukcja jest prawdziwa. Niepewność jest cechą elementarnej analizy, natomiast wiarygodność cechą uwzględniającą także kontekst. Opisano naj­częściej stosowane w rekonstrukcji wypadków modele zderzeń i dynamiki pojazdu oraz przedstawiono przykłady.
Model wiarygodności strukturalnej rekonstrukcji wypadku pozwala opisać zja­wisko, które jest nagminnie mylone z niepewnością obliczeń i pozwala rozróżnić rzeczywiste od pozornych problemów na linii ekspert – odbiorca. Praca pomija aspekt niezawisłej oceny wiarygodności ekspertyzy przez zleceniodawcę (np. sąd).

Zagadnienia:

 • Wstęp: wypadek drogowy, rekonstrukcja, ekspertyza, pojęcie „wiarygod­ność”, przegląd literatury, cel pracy 
 • Prawdopodobieństwo 
 • Charakterystyka rekonstrukcji wypadku 
 • Niepewność i wiarygodność rekonstrukcji 
 • Definicja wiarygodności strukturalnej rekonstrukcji 
 • Modele matematyczne zderzeń i dynamiki pojazdu, programy symulacyjne 
 • Przykłady: modelowanie podukładów, analiza wiarygodności rekonstrukcji, ocena hipotez w sensie prawdopodobieństwa warunkowego 

 

Zamówienia na książkę należy przesłać na adres:

Instytut Ekspertyz Sądowych
Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej
ul. Westerplatte 9
31-033 Kraków

e-mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

Październik 27th, 2016 Posted in Książki, Psychologia | Komentowanie nie jest możliwe
Standardy opiniowania - www Alicja Czerederecka (red.)

Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
ISBN 978-83-87425-39-5

 

Cena: 55 zł + koszty wysyłki

Książka zawiera tekst Standardów, obszerny komentarz psychologiczny i prawny do nich, porusza też kwestie związane z umiejscowieniem opinii psychologicznej w kontekście prawnym, wybrane problemy szczegółowe związane z różnymi etapami opracowywania opinii oraz dyskusję nad psychologicznym uwarunkowaniem kontekstualnym i instytucjonalnym określonych rozwiązań prawnych. Znalazły się w niej teksty 13 autorów, przez co niektóre problemy poruszane są w kilku rozdziałach, wzajemnie się uzupełniając lub stanowiąc swoistą dyskusję między autorami poszczególnych rozdziałów. Przedstawienie różnych punktów widzenia pozwala uwydatnić obszary kontrowersji wokół omawianych zagadnień, stwarzając tym samym okazję do aktywnego zaangażowania odbiorcy: jego refleksji, obiektywizacji i zajęcia własnego stanowiska. Daje to punkt wyjścia do dalszej dyskusji, badań  naukowych nad problemami poruszonymi w tej książce, a także tymi, które powinny się w niej znaleźć, jednak zabrakło na nie miejsca.