Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Rodzina w sytuacji okołorozwodowej

Styczeń 16th, 2019 Posted in Książki, Psychologia | Komentowanie nie jest możliwe
Rodzina w sytuacji okolorozwodowej - okladka www311netA Alicja Czerederecka (red.)

Rodzina w sytuacji okołorozwodowej
ISBN 978-83-87425-69-2
Cena: 70 zł (w cenie zawarty jest koszt wysyłki)

Książka obejmuje żywo dyskutowane w ostatnich latach tematy, z których zwłaszcza dwa – opieka (piecza) naprzemienna oraz izolowanie dziecka od drugiego z rodziców w ostrym konflikcie rodzicielskim (alienacja rodzicielska) – wywołują liczne kontrowersje. Brakuje polskich publikacji i badań na ten temat, a przedstawiciele skrajnych stanowisk wybiórczo przytaczają argumenty pochodzące z literatury obcej dla udowodnienia swoich racji. Autorzy stawiają sobie za cel przybliżenie współczesnej wiedzy z tego zakresu biegłym psychologom i pedagogom, sędziom i innym prawnikom zajmującym się problematyką rodzinną i opiekuńczą, a także innym specjalistom zaangażowanym w pomoc dla rodziny rozbitej.

Zbiór podstawowych wzorów i równań stosowanych w analizie wypadków drogowych. Wydanie 2

Kwiecień 2nd, 2018 Posted in Wypadki Drogowe | Komentowanie nie jest możliwe
Jan Unarski, Jakub Zębala
Zbiór podstawowych wzorów i równań stosowanych w analizie wypadków drogowych. Wydanie 2, r. 2012, s. 142
ISBN 978-83-87425-83-8

Cena: 20 zł (+ koszt przesyłki)

Zobligowani żywym zainteresowaniem Czytelników oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie „Zbioru podstawowych wzorów i równań stosowanych w analizie wypadków drogowych”. Jest to wydanie uaktualnione i rozszerzone, stosownie do obecnego stanu wiedzy w dziedzinie analizy i rekonstrukcji wypadków drogowych. Dodatkowo dla celów informacyjnych zamieszczono obliczenia alkoholo-we.
Mamy nadzieję, że zbiór ten będzie jeszcze lepiej służył zainteresowanym problematyką wypadków drogowych.
Niniejszy zbiór podstawowych wzorów mających zastosowanie w rekonstrukcji wypadków drogowych został pomyślany jako podręczna „pamięć operacyjna”, przede wszystkim dla biegłych sądowych z tej dziedziny. Może on jednak być przydatny również dla rzeczoznawców, prawników i innych osób, parających się problematyką wypadków drogowych zawodowo, a niekiedy i tych, którzy zrządzeniem losu zostali zamieszani w wypadek drogowy.
Format książeczki, odpowiadający rozmiarom przeciętnego portfela, został dobrany tak, by (podobnie jak portfel) można ją było zawsze mieć przy sobie i w dowolnej chwili móc z niej skorzystać. Jest bowiem oczywiste, że przy współ-czesnym stopniu skomplikowania fizykalno-technicznych metod rekonstrukcji wypadków drogowych, pamięciowe opanowanie zbioru stojących do dyspozycji wzorów i formuł matematycznych przekracza ludzkie możliwości.
Mając nadzieję, że zaproponowana forma wspomożenia pracy biegłych okaże się w praktyce przydatna, chcemy równocześnie ostrzec ewentualnych nieprofesjonalnych użytkowników książeczki, że jest ona tylko swego rodzaju odpowiednikiem pojemnika z określonym zestawem narzędzi. Warto zaś mieć na uwadze, że samo posiadanie pojemnika z narzędziami nie zapewnia jeszcze umiejętności należytego posługiwania się nimi.

 

Paragraf na Drodze – numer specjalny 2017

Wrzesień 29th, 2017 Posted in Książki, Wypadki Drogowe | Komentowanie nie jest możliwe

paragraf

 

Jacek Wierciński (red.)

Paragraf na drodze, Numer Specjalny 2017 (Materiały z XV Konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”)

 

Cena: 60 zł (plus koszty wysyłki)

 

 

 

 

 

 

W porozumieniu z organizatorem XV Konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych” materiały prezentowane na tej konferencji zostały przygotowane w jednym wydaniu specjalnym Paragrafu na drodze.

Opublikowano 25 referatów i 2 streszczenia referatów wygłoszonych na konferencji, która odbyła się w Zakopanem w dniach 29-30 września 2017 r. Publikacja zawiera 375 stron z licznymi ilustracjami. Obszerna tematyka konferencji dotyczyła różnych zagadnień technicznych i teorii opiniowania.

Felietony na drodze, Tom III

Wrzesień 29th, 2017 Posted in Książki, Wypadki Drogowe | Komentowanie nie jest możliwe

felietony

 

 

Lech K. Paprzycki
Felietony na drodze. Tom III  2017, s. 437
ISBN 978-83-87425-54-8

 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

Niniejsza publikacja obejmuje zbiór artykułów autorstwa prof. Lecha K. Paprzyckiego, które w latach 2013–2016 ukazywały się na łamach miesięcznika „Paragraf na drodze”, wydawanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Jest ona kontynuacją tomu pierwszego zawierającego artykuły z lat 1999–2005, a opublikowanego w 2005 roku i drugiego tomu zawierającego artykuły z lat 2006-2012, a opublikowanego w roku 2013. W artykułach tych, które przybrały z czasem formę felietonów, autor dzieli się z czytelnikami spostrzeżeniami oraz cennymi uwagami dotyczącymi istotnych problemów, związanych z rozstrzyganiem w sprawach o wykroczenia i przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, rozpatrywanych przez sądy powszechne, a także toczących się przed Sądem Najwyższym w ramach postępowania kasacyjnego.

Chociaż adresatami felietonów są przede wszystkim prowadzący postępowanie przygotowawcze policjanci i prokuratorzy, a także rozpoznający sprawy o wypadki drogowe sędziowie, to jest to również godna polecenia lektura dla adwokatów i radców prawnych oraz biegłych sądowych zajmujących się problematyką ruchu drogowego. Co więcej, forma oraz sposób prezentacji poruszanych w felietonach zagadnień powodują, że i czytelnik niezwiązany zawodowo z wymiarem sprawiedliwości, będący jedynie aktywnym uczestnikiem ruchu drogowego, znajdzie w nich wiele interesujących dla siebie informacji.

Zbiór referatów I-XIV Konferencji

Wrzesień 29th, 2017 Posted in Książki, Wypadki Drogowe | Komentowanie nie jest możliwe

zbior

 

Zbiór referatów I-XIV Konferencji

Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych

Płyta CD

 Cena: 40 zł (plus koszty wysyłki)

 

 

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych poleca płytę CD z referatami wygłoszonymi podczas czternastu dotychczasowych konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych” organizowanych przez Zakład Badania Wypadków Drogowych Instytutu Ekspertyz Sądowych od 1985 r. Na płycie znajdą Państwo kilkaset referatów, do których szybki dostęp zapewnia wyszukiwarka, której okno przedstawiono poniżej:

okno

Wyszukiwać można według następujących kryteriów:

 • tytuł referatu,
 • autor,
 • język w którym został opublikowany referat,
 • afiliacja autorów,
 • słowo kluczowe,
 • rocznik konferencji,
 • słowo kluczowe.

 

Nakłady zbiorów referatów z poprzednich konferencji zostały już dawno wyczerpane, a zawarta w nich tematyka jest nadal aktualna. Opublikowane nawet kilka lat wcześniej zagadnienia dotyczące różnych technik rekonstrukcyjnych oraz wyniki badań można z powodzeniem wykorzystać w opiniowaniu.

Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego Wydanie 2 uaktualnione (dodruk)

Czerwiec 14th, 2017 Posted in Wypadki Drogowe | Brak komentarzy »
Jacek Wierciński, Adam Reza (red).
Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego
Wydanie 2 uaktualnione (dodruk)
2010, s.1094
ISBN 83-87425-32-X

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »

Wiarygodność strukturalna rekonstrukcji wypadków drogowych

Maj 30th, 2017 Posted in Wypadki Drogowe | Komentowanie nie jest możliwe
Wach-Wiarygodnosc_okladka Wojciech Wach

Wiarygodność strukturalna rekonstrukcji wypadków drogowych

ISBN 83-87425-14-1

 

Cena: 60 zł (+ wysyłka)

Rekonstrukcja wypadków drogowych podlega ocenie w sensie wiarygodności określonego systemu działań technicznych. Zaproponowano sformalizowaną koncepcję wiarygodności rekonstrukcji jako struktury, którą zdefiniowano za pomocą teorii prawdopodobieństwa warunkowego i sieci Bayesa. Wiarygod­ność rekonstrukcji w najprostszym ujęciu, to prawdopodobieństwo tego, że rekonstrukcja jest prawdziwa. Niepewność jest cechą elementarnej analizy, natomiast wiarygodność cechą uwzględniającą także kontekst. Opisano naj­częściej stosowane w rekonstrukcji wypadków modele zderzeń i dynamiki pojazdu oraz przedstawiono przykłady.
Model wiarygodności strukturalnej rekonstrukcji wypadku pozwala opisać zja­wisko, które jest nagminnie mylone z niepewnością obliczeń i pozwala rozróżnić rzeczywiste od pozornych problemów na linii ekspert – odbiorca. Praca pomija aspekt niezawisłej oceny wiarygodności ekspertyzy przez zleceniodawcę (np. sąd).

Zagadnienia:

 • Wstęp: wypadek drogowy, rekonstrukcja, ekspertyza, pojęcie „wiarygod­ność”, przegląd literatury, cel pracy 
 • Prawdopodobieństwo 
 • Charakterystyka rekonstrukcji wypadku 
 • Niepewność i wiarygodność rekonstrukcji 
 • Definicja wiarygodności strukturalnej rekonstrukcji 
 • Modele matematyczne zderzeń i dynamiki pojazdu, programy symulacyjne 
 • Przykłady: modelowanie podukładów, analiza wiarygodności rekonstrukcji, ocena hipotez w sensie prawdopodobieństwa warunkowego 

 

Zamówienia na książkę należy przesłać na adres:

Instytut Ekspertyz Sądowych
Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej
ul. Westerplatte 9
31-033 Kraków

e-mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

Październik 27th, 2016 Posted in Książki, Psychologia | Komentowanie nie jest możliwe
Standardy opiniowania - www Alicja Czerederecka (red.)

Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
ISBN 978-83-87425-39-5

 

Cena: 55 zł + koszty wysyłki

Książka zawiera tekst Standardów, obszerny komentarz psychologiczny i prawny do nich, porusza też kwestie związane z umiejscowieniem opinii psychologicznej w kontekście prawnym, wybrane problemy szczegółowe związane z różnymi etapami opracowywania opinii oraz dyskusję nad psychologicznym uwarunkowaniem kontekstualnym i instytucjonalnym określonych rozwiązań prawnych. Znalazły się w niej teksty 13 autorów, przez co niektóre problemy poruszane są w kilku rozdziałach, wzajemnie się uzupełniając lub stanowiąc swoistą dyskusję między autorami poszczególnych rozdziałów. Przedstawienie różnych punktów widzenia pozwala uwydatnić obszary kontrowersji wokół omawianych zagadnień, stwarzając tym samym okazję do aktywnego zaangażowania odbiorcy: jego refleksji, obiektywizacji i zajęcia własnego stanowiska. Daje to punkt wyjścia do dalszej dyskusji, badań  naukowych nad problemami poruszonymi w tej książce, a także tymi, które powinny się w niej znaleźć, jednak zabrakło na nie miejsca.

Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

Listopad 16th, 2015 Posted in Kryminalistyka, Książki | Komentowanie nie jest możliwe
Mikroslady_okladka_www Janina Zięba-Palus (red.)

Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

ISBN 978-83-87425-29-6

 

Cena: 45 zł + koszty wysyłki

W publikacji pokazano, jak badania fizykochemiczne umożliwiają analizę różnych śladów i na jakie pytania dostarczają odpowiedzi. Zwrócono uwagę, że ich  wyniki prowadzą zazwyczaj do identyfikacji grupowej, co jest zrozumiałe z uwagi na seryjną produkcję, a więc podobny skład, wielu badanych materiałów, np. lakierów, szkła, włókien, wyrobów ropopochodnych czy materiałów wybuchowych. Dlatego ekspert winien stosować metody matematyczne do oceny wyników swych badań, oszacowania wielkości błędu pomiarowego oraz interpretacji ewentualnych różnic, obserwowanych pomiędzy porównywanymi materiałami (ślad vs materiał porównawczy pobrany od podejrzanego czy oskarżonego). Oprócz wymienionych śladów kontaktowych w książce uwzględniono również materiały wchodzące w skład kwestionowanych dokumentów, tj. materiały pisarskie i sam papier. Jest oczywiste, że ich ilość, jaką dysponuje biegły w trakcie prowadzonych badań, jest znacznie większa niż „zwykłych” mikrośladów, co ułatwia prowadzenie analizy, niemniej priorytetem jest, aby w jej toku nie doszło do ich uszkodzenia. Dlatego też w przypadku takich materiałów stosuje się przede wszystkim  tzw. nieniszczące techniki badawcze, bazując na mikropróbkach pobranych z linii pisma czy papieru.

Wszyscy autorzy chcieliby, aby niniejsza publikacja była przydatna prawnikom (zleceniodawcom ekspertyz) i przyczyniła się do lepszej współpracy na linii biegli − przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Wprawdzie niektóre rozdziały lub części tej książki mogą się wydawać  trudniejsze do przyswojenia, niemniej starano się unikać, o ile było to możliwe, omawiania wszelkich zawiłości i implikacji metod badawczych oraz stosowania specjalistycznej terminologii naukowej na rzecz logicznego, przystępnie przedstawionego rozumowania ilustrowanego przejrzystymi wykresami i rycinami. Autorzy mają nadzieję, że zapoznanie się z zawartością książki pomoże praktykom wymiaru sprawiedliwości w przezwyciężeniu trudności we wzajemnej komunikacji, a omówione przykłady z praktyki zachęcą do zlecania badań fizykochemicznych w tych sprawach, w których mikroślady i materiały pisarsko-papiernicze są prawdziwym źródłem informacji o zdarzeniu, a zarazem wartościowym dowodem w postępowaniach: przygotowawczym i sądowym.

Felietony na drodze, Tom II

Luty 9th, 2015 Posted in Wypadki Drogowe | Brak komentarzy »
Lech K. Paprzycki
Felietony na drodze. Tom II  2012, s. 525
ISBN 83-87425-78-8 

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »