Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Zbiór podstawowych wzorów i równań stosowanych w analizie wypadków drogowych. Wydanie 2

Kwiecień 2nd, 2018 Posted in Wypadki Drogowe | Komentowanie nie jest możliwe
Jan Unarski, Jakub Zębala
Zbiór podstawowych wzorów i równań stosowanych w analizie wypadków drogowych. Wydanie 2, r. 2012, s. 142
ISBN 978-83-87425-83-8

Cena: 20 zł (+ koszt przesyłki)

Zobligowani żywym zainteresowaniem Czytelników oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie „Zbioru podstawowych wzorów i równań stosowanych w analizie wypadków drogowych”. Jest to wydanie uaktualnione i rozszerzone, stosownie do obecnego stanu wiedzy w dziedzinie analizy i rekonstrukcji wypadków drogowych. Dodatkowo dla celów informacyjnych zamieszczono obliczenia alkoholo-we.
Mamy nadzieję, że zbiór ten będzie jeszcze lepiej służył zainteresowanym problematyką wypadków drogowych.
Niniejszy zbiór podstawowych wzorów mających zastosowanie w rekonstrukcji wypadków drogowych został pomyślany jako podręczna „pamięć operacyjna”, przede wszystkim dla biegłych sądowych z tej dziedziny. Może on jednak być przydatny również dla rzeczoznawców, prawników i innych osób, parających się problematyką wypadków drogowych zawodowo, a niekiedy i tych, którzy zrządzeniem losu zostali zamieszani w wypadek drogowy.
Format książeczki, odpowiadający rozmiarom przeciętnego portfela, został dobrany tak, by (podobnie jak portfel) można ją było zawsze mieć przy sobie i w dowolnej chwili móc z niej skorzystać. Jest bowiem oczywiste, że przy współ-czesnym stopniu skomplikowania fizykalno-technicznych metod rekonstrukcji wypadków drogowych, pamięciowe opanowanie zbioru stojących do dyspozycji wzorów i formuł matematycznych przekracza ludzkie możliwości.
Mając nadzieję, że zaproponowana forma wspomożenia pracy biegłych okaże się w praktyce przydatna, chcemy równocześnie ostrzec ewentualnych nieprofesjonalnych użytkowników książeczki, że jest ona tylko swego rodzaju odpowiednikiem pojemnika z określonym zestawem narzędzi. Warto zaś mieć na uwadze, że samo posiadanie pojemnika z narzędziami nie zapewnia jeszcze umiejętności należytego posługiwania się nimi.

 

Paragraf na Drodze – numer specjalny 2017

Wrzesień 29th, 2017 Posted in Książki, Wypadki Drogowe | Komentowanie nie jest możliwe

paragraf

 

Jacek Wierciński (red.)

Paragraf na drodze, Numer Specjalny 2017 (Materiały z XV Konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”)

 

Cena: 60 zł (plus koszty wysyłki)

 

 

 

 

 

 

W porozumieniu z organizatorem XV Konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych” materiały prezentowane na tej konferencji zostały przygotowane w jednym wydaniu specjalnym Paragrafu na drodze.

Opublikowano 25 referatów i 2 streszczenia referatów wygłoszonych na konferencji, która odbyła się w Zakopanem w dniach 29-30 września 2017 r. Publikacja zawiera 375 stron z licznymi ilustracjami. Obszerna tematyka konferencji dotyczyła różnych zagadnień technicznych i teorii opiniowania.

Felietony na drodze, Tom III

Wrzesień 29th, 2017 Posted in Książki, Wypadki Drogowe | Komentowanie nie jest możliwe

felietony

 

 

Lech K. Paprzycki
Felietony na drodze. Tom III  2017, s. 437
ISBN 978-83-87425-54-8

 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

Niniejsza publikacja obejmuje zbiór artykułów autorstwa prof. Lecha K. Paprzyckiego, które w latach 2013–2016 ukazywały się na łamach miesięcznika „Paragraf na drodze”, wydawanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Jest ona kontynuacją tomu pierwszego zawierającego artykuły z lat 1999–2005, a opublikowanego w 2005 roku i drugiego tomu zawierającego artykuły z lat 2006-2012, a opublikowanego w roku 2013. W artykułach tych, które przybrały z czasem formę felietonów, autor dzieli się z czytelnikami spostrzeżeniami oraz cennymi uwagami dotyczącymi istotnych problemów, związanych z rozstrzyganiem w sprawach o wykroczenia i przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, rozpatrywanych przez sądy powszechne, a także toczących się przed Sądem Najwyższym w ramach postępowania kasacyjnego.

Chociaż adresatami felietonów są przede wszystkim prowadzący postępowanie przygotowawcze policjanci i prokuratorzy, a także rozpoznający sprawy o wypadki drogowe sędziowie, to jest to również godna polecenia lektura dla adwokatów i radców prawnych oraz biegłych sądowych zajmujących się problematyką ruchu drogowego. Co więcej, forma oraz sposób prezentacji poruszanych w felietonach zagadnień powodują, że i czytelnik niezwiązany zawodowo z wymiarem sprawiedliwości, będący jedynie aktywnym uczestnikiem ruchu drogowego, znajdzie w nich wiele interesujących dla siebie informacji.

Zbiór referatów I-XIV Konferencji

Wrzesień 29th, 2017 Posted in Książki, Wypadki Drogowe | Komentowanie nie jest możliwe

zbior

 

Zbiór referatów I-XIV Konferencji

Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych

Płyta CD

 Cena: 40 zł (plus koszty wysyłki)

 

 

 

 

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych poleca płytę CD z referatami wygłoszonymi podczas czternastu dotychczasowych konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych” organizowanych przez Zakład Badania Wypadków Drogowych Instytutu Ekspertyz Sądowych od 1985 r. Na płycie znajdą Państwo kilkaset referatów, do których szybki dostęp zapewnia wyszukiwarka, której okno przedstawiono poniżej:

okno

Wyszukiwać można według następujących kryteriów:

 • tytuł referatu,
 • autor,
 • język w którym został opublikowany referat,
 • afiliacja autorów,
 • słowo kluczowe,
 • rocznik konferencji,
 • słowo kluczowe.

 

Nakłady zbiorów referatów z poprzednich konferencji zostały już dawno wyczerpane, a zawarta w nich tematyka jest nadal aktualna. Opublikowane nawet kilka lat wcześniej zagadnienia dotyczące różnych technik rekonstrukcyjnych oraz wyniki badań można z powodzeniem wykorzystać w opiniowaniu.

Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego Wydanie 2 uaktualnione (dodruk)

Czerwiec 14th, 2017 Posted in Wypadki Drogowe | Brak komentarzy »
Jacek Wierciński, Adam Reza (red).
Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego
Wydanie 2 uaktualnione (dodruk)
2010, s.1094
ISBN 83-87425-32-X

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »

Wiarygodność strukturalna rekonstrukcji wypadków drogowych

Maj 30th, 2017 Posted in Wypadki Drogowe | Komentowanie nie jest możliwe
Wach-Wiarygodnosc_okladka Wojciech Wach

Wiarygodność strukturalna rekonstrukcji wypadków drogowych

ISBN 83-87425-14-1

 

Cena: 60 zł (+ wysyłka)

Rekonstrukcja wypadków drogowych podlega ocenie w sensie wiarygodności określonego systemu działań technicznych. Zaproponowano sformalizowaną koncepcję wiarygodności rekonstrukcji jako struktury, którą zdefiniowano za pomocą teorii prawdopodobieństwa warunkowego i sieci Bayesa. Wiarygod­ność rekonstrukcji w najprostszym ujęciu, to prawdopodobieństwo tego, że rekonstrukcja jest prawdziwa. Niepewność jest cechą elementarnej analizy, natomiast wiarygodność cechą uwzględniającą także kontekst. Opisano naj­częściej stosowane w rekonstrukcji wypadków modele zderzeń i dynamiki pojazdu oraz przedstawiono przykłady.
Model wiarygodności strukturalnej rekonstrukcji wypadku pozwala opisać zja­wisko, które jest nagminnie mylone z niepewnością obliczeń i pozwala rozróżnić rzeczywiste od pozornych problemów na linii ekspert – odbiorca. Praca pomija aspekt niezawisłej oceny wiarygodności ekspertyzy przez zleceniodawcę (np. sąd).

Zagadnienia:

 • Wstęp: wypadek drogowy, rekonstrukcja, ekspertyza, pojęcie „wiarygod­ność”, przegląd literatury, cel pracy 
 • Prawdopodobieństwo 
 • Charakterystyka rekonstrukcji wypadku 
 • Niepewność i wiarygodność rekonstrukcji 
 • Definicja wiarygodności strukturalnej rekonstrukcji 
 • Modele matematyczne zderzeń i dynamiki pojazdu, programy symulacyjne 
 • Przykłady: modelowanie podukładów, analiza wiarygodności rekonstrukcji, ocena hipotez w sensie prawdopodobieństwa warunkowego 

 

Zamówienia na książkę należy przesłać na adres:

Instytut Ekspertyz Sądowych
Sekcja Organizacji i Informacji Naukowej
ul. Westerplatte 9
31-033 Kraków

e-mail: wydawnictwo@ies.krakow.pl

Felietony na drodze, Tom II

Luty 9th, 2015 Posted in Wypadki Drogowe | Brak komentarzy »
Lech K. Paprzycki
Felietony na drodze. Tom II  2012, s. 525
ISBN 83-87425-78-8 

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »

Symulacja wypadków drogowych w programie PC-Crash

Kwiecień 22nd, 2014 Posted in Wypadki Drogowe | Brak komentarzy »
Wojciech Wach
Symulacja wypadków drogowych w programie PC-CRASH 

ISBN 83-87425-23-0

 

NAKŁAD WYCZERPANY

Szczegóły … »

Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych. Zbiór referatów z konferencji I-XII na płycie DVD

Październik 1st, 2013 Posted in Wypadki Drogowe | Komentowanie nie jest możliwe
Zbiór_referatów-okładka na płytę Problemy rekonstrukcji  wypadków drogowych. Zbiór referatów z konferencji I-XII na płycie DVD 

NAKŁAD WYCZERPANY

Dysk zawiera zbiór 330 referatów przedstawionych podczas dwunastu kolejnych konferencji Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych, organizowanych przez Zakład Badania Wypadków Drogowych Instytutu Ekspertyz Sądowych w latach 1985-2011. Prace z każdej konferencji były publikowane w formie odrębnej książki.
Wygodna wielokryterialna wyszukiwarka (wg nazwisk autorów, słów kluczowych, tytułów, rocznika i języka) umożliwia szybkie wyszukiwanie artykułów.

 

Paragraf na Drodze – numer specjalny 2015

Wrzesień 21st, 2013 Posted in Książki, Wypadki Drogowe | Komentowanie nie jest możliwe
Paragraf_specjalny_2015 Jacek Wierciński (red.)

Paragraf na drodze, Numer Specjalny 2015 (Materiały z XIV Konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”) 

NAKŁAD WYCZERPANY

W porozumieniu z organizatorem XIV Konferencji „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych” materiały prezentowane na tej konferencji zostały przygotowane w jednym wydaniu specjalnym Paragrafu na drodze.

Opublikowano 24 referaty i 3 streszczenia referatów wygłoszonych na konferencji, która odbyła się w Krakowie w dniach 18-19 września 2015 r. Publikacja zawiera 396 stron z licznymi ilustracjami. Obszerna tematyka konferencji dotyczyła różnych zagadnień technicznych i teorii opiniowania.