Wydawnictwo – Instytut Ekspertyz Sądowych

Informacje

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych istnieje formalnie od 1995 r. Publikowane są w nim książki i czasopisma poświęcone zagadnieniom nauk sądowych takich jak genetyka, psychologia, toksykologia, kryminalistyka, wypadki drogowe, jak również zagadnieniom prawnym i opiniodawczym. Do tej pory w Instytut wydał ponad 60 tytułów książek.

Nakładem wydawnictwa ukazują się także dwa specjalistyczne czasopisma:

  • Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych) – wydawane od 1960 r. (początkowo pod tytułem Z Zagadnień Kryminalistyki), od 1995 r. ukazuje się w języku angielskim i polskim. Jest to kwartalnik poświęcony szeroko pojętym naukom sądowym.
  • Paragraf na drodze – miesięcznik, który ukazuje się od 1999 r. Porusza specjalistyczne zagadnienia związane z kwestiami prawnymi oraz problemami opiniowania w zakresie wypadków drogowych.